Værdigrundlag

Værdigrundlag for Provstigården.
Det er målrettet mennesker, der ønsker at tilrettelægge et så aktivt seniorliv
som muligt i fællesskab med andre.
Det er væsentligt at beboerne deltager på egne betingelser, og at alle kan
byde ind med deres ideer, talenter og kompetencer i det omfang, den enkelte
har lyst.
Vores fællesrum indbyder til mange forskellige aktiviteter og bruges af alle, så
det opleves som en forlængelse af egne boliger.
I Provstigården er det muligt at være sig selv og at være sammen med andre i
et aktivt fællesskab. Herved opnås en balance mellem privatliv og socialt liv. Vi
viser respekt for hinanden og hinandens forskellighed. Dette styrkes via en
positiv og åben holdning, hvor vi er opmærksomme på hinanden med gensidig
respekt. Det betyder at man nyder efter behov og bidrager med det man kan.
Det er væsentligt at fremhæve at fællesskabet kan være med til at skabe
sociale relationer og social tryghed for de enkelte beboere. Vi lærer hinanden
at kende i dagligdagen og i fællesaktiviteter.
Til forside
Print
Sitemap
Kontakt os
Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S      »      Gl. Torøhusevej 30-32       »       5610 Assens       »      Telefon: 21 27 69 99      »      CVR:  25485130      »      E-mail: p@llejohansen.dk